دسته بندی داروها

 ( پادزهرها ) Antidotes
 ( ضد حساسیت ها ) Antihistamines
 ( آنتی بیوتیک ها ) Antimicrobials
 Antineoplastics
 Antiparastics
 ( ضد عفونی کننده ها ) Antiseptics / Disinfectants
 ( داروهای اعصاب و روان ) Autonomic Drugs
 ( داروهای مربوط به خونسازی و سرطانهای خون و آنمی) Blood Products/Modifiers/Volume Expanders
 ( داروهای سیستم اعصاب مرکزی ) Central Nervous System Drugs
 ( داروهای مربوط به قلب و عروق ) Cardiovascular Drugs
 ( داروهای مربوط به پوست ) Dermatological Drugs
 Diagnostic Agents
 ( داروهای مربوط به روده و معده ) Gastric Intestinal Drugs
 ( داروهای مربوط به دستگاه تناسلی ) Genitourinary Drugs
 ( داروهای هورمونی ) Hormones/Synthetic/Modifiers
 ( داروهای ایمن سازی و واکسن ها ) Immunological Products/Vaccines
 ( داروهای دیالیز ) Irrigation/Dialysis/Solutions
 ( داروهای مربوط به عضلات ) Musculoskeletal Drugs
 ( داروهای مربوط به گوش ، حلق ، بینی و چشم ) Ophthalmic /Ear Nasal/Throat Drugs
 ( داروهای مربوط به دستگاه تنفسی ) Respiratory Tract Drugs
 ( ویتامینها و مواد معدنی ) Vitamins Electrolytes Minerals
 ( داروهای گیاهی ) Herbal Drugs

این قسمت در حال تکمیل و بروز رسانی می باشد.
bigtheme