راهنمای بیمار جهت جمع آوری ادرار ۱۲ ساعته شبانه

نمونه ادرار ۱۲ ساعته شبانه

لطفاً قبل از ‌آغاز نمونه گیری موارد ذیل را به دقت مطالعه نمایید .

  1. نمونه ادرار را فقط در ظرف مخصوص ‌آزمایشگاه جمع آوری نمایید .
  2. هنگام شب در ساعت معینی (مثلا ۷ شب ) ادرار کرده و آنرا مطابق معمول دور بریزید و دقیقاً از این ساعت جمع ‌آوری ادرار را ‌آغاز نموده و در تمامی دفعات تخلیه ادرار را در ظرف مربوطه انجام دهید و فردا صبح  درست در ساعتی که شب  قبل ادرار را دور ریخته اید (۷ صبح ) مثانه خود را به طور کامل تخلیه نموده و ادرار را داخل ظرف بریزید . در طول این ۱۲ساعت به هیچ وجه قطره ای از ادرار را دور نریزید .
  3. در طول مدت نمونه گیری ظرف حاوی ادرار را در محل خنک نگهداری نمایید .
  4. از ‌آلوده نمودن سطوح خارجی ظرف و یا شستن ظرف با آب جداً خودداری نمایید.
  5. ظرف ادرار  را به محض اتمام نمونه گیری به ‌آزمایشگاه تحویل دهید .
  6. چنانچه در شیفت شب شاغل هستید ودر طول شب دارای تحرک وفعالیت فیزیکی   می باشید لطفا نمونه گیری را به وقتی دیگر موکول نمایید .

توجه شما در رعایت نکات ذکر شده منجر به افزایش دقت در نتایج ‌آزمایش می گردد.

از حضور شما در سایت سِوِن لَب SevenLab.ir سپاسگذاریم.

bigtheme