راهنمای بیمار جهت جمع آوری ادرار ۱۲ ساعته شبانه

به این مطلب امتیاز دهید.

نمونه ادرار ۱۲ ساعته شبانه

لطفاً قبل از ‌آغاز نمونه گیری موارد ذیل را به دقت مطالعه نمایید .

  1. نمونه ادرار را فقط در ظرف مخصوص ‌آزمایشگاه جمع آوری نمایید .
  2. هنگام شب در ساعت معینی (مثلا ۷ شب ) ادرار کرده و آنرا مطابق معمول دور بریزید و دقیقاً از این ساعت جمع ‌آوری ادرار را ‌آغاز نموده و در تمامی دفعات تخلیه ادرار را در ظرف مربوطه انجام دهید و فردا صبح  درست در ساعتی که شب  قبل ادرار را دور ریخته اید (۷ صبح ) مثانه خود را به طور کامل تخلیه نموده و ادرار را داخل ظرف بریزید . در طول این ۱۲ساعت به هیچ وجه قطره ای از ادرار را دور نریزید .
  3. در طول مدت نمونه گیری ظرف حاوی ادرار را در محل خنک نگهداری نمایید .
  4. از ‌آلوده نمودن سطوح خارجی ظرف و یا شستن ظرف با آب جداً خودداری نمایید.
  5. ظرف ادرار  را به محض اتمام نمونه گیری به ‌آزمایشگاه تحویل دهید .
  6. چنانچه در شیفت شب شاغل هستید ودر طول شب دارای تحرک وفعالیت فیزیکی   می باشید لطفا نمونه گیری را به وقتی دیگر موکول نمایید .

توجه شما در رعایت نکات ذکر شده منجر به افزایش دقت در نتایج ‌آزمایش می گردد.

از حضور شما در سایت سِوِن لَب SevenLab.ir سپاسگذاریم.

bigtheme