راهنمای نمونه گیری کشت و آنالیز ادرار

کشت و آنالیز ادرار

برای آزمایشگاه کشت و آنالیز ادرار در آزمایشگاه میکروبشناسی

  1. نوع نمونه: ادرار
  2. حجم نمونه: حداقل ۱۰ میلی لیتر جهت کشت و آنالیز لازم است ولی در مواردی که پزشک معالج درخواست بررسی جهت مایکوباکتریوم TB یا عفونت های قارچی نموده باشد، جمع آوری حداقل ۲۰ میلی لیتر ادرار ضروری میباشد.
  3. ظرف نمونه: ظرف استریل یک بار مصرف دهان گشاد دارای درپوش محکم غیر قابل تراوا با گنجایش حداقل ۵۰ میلی لیتر ادرار
  4. نحوه نگهداری: پس از نمونه گیری باید هرچه سریعتر و حداکثر تا ۲ ساعت نمونه ها را به آزمایشگاه میکروبشناسی جهت برسی و کشت انتقال داد در غیر اینصورت باید نمونه ادرار در یخچال ۴-۸ درجه تا ۲۴ ساعت نگهداری شود.
  5. ضد انعقاد ها و نگهدارنده ها: استفاده از اسید بوریک با غلظت نهایی ۸/۱ % به عنوان ماده نگهدارنده باکتریواستاتیک.(درصورت لزوم)
  6. انتقال نمونه : در ظرف مناسب نمونه گیری با استفاده از دستکش و رعایت اصول ایمنی و بهداشتی توسط پرسنل بخش پذیرش به آزمایشگاه میکوبشناسی جهت بررسی و کشت.
  7. آمادگی و آماده سازی (شرایط ویژه بیمار):

جهت نمونه گیری مطلوب رعایت نکات ذیل الزامی است:

  • بانوان قبل از نمونه گیری باید ناحیه پری اورتال و پرینه را کاملا با آب و صابون شستشو داده و پس از آبکشی و خشک کردن قسمت اول ادرار خود را ببیرون ریخته و قسمت میانی را در ظرف مناسب جمع آوری کرده و قسمت آخر ادرار خود را دور بریزید.
  • در مورد آقایان شستشوی آلت با آب تنها کافی است.
  • در مورد نوزادان و کودکان زیر دوسال باید از کیسه استریل مخصوص جمع آوری ادرار استفاده کرد.

از حضور شما در سایت سِوِن لَب SevenLab.ir سپاسگذاریم.

bigtheme