آرشیو وبلاگ

خلاصه تایپ شده ی باکتری گروه بوردتلا

گروه بوردتلا خلاصه تایپ شده ی باکتری گروه بوردتلا خلاصه تایپ شده ی باکتری گروه بوردتلا خلاصه تایپ شده ی باکتری گروه بوردتلا خلاصه تایپ شده ی باکتری گروه بوردتلا خلاصه تایپ شده ی باکتری گروه بوردتلا خلاصه تایپ شده ی باکتری گروه بوردتلا بوردتلا پرتوسیس عامل سیاه سرفه می باشد و به شدت مسری می باشد. سیاه سرفه یک نوع تراکئوبرونشیت حاد می باشد. ...

ادامه مطلب »
bigtheme