آرشیو وبلاگ

خلاصه ژیاردیا لامبلیا

خلاصه ژیاردیا لامبلیا

ژیاردیا لامبلیا خلاصه ژیاردیا لامبلیا خلاصه ژیاردیا لامبلیا خلاصه ژیاردیا لامبلیا خلاصه ژیاردیا لامبلیا خلاصه ژیاردیا لامبلیا خلاصه ژیاردیا لامبلیا خلاصه ژیاردیا لامبلیا خلاصه ژیاردیا لامبلیا خلاصه ژیاردیا لامبلیا خلاصه ژیاردیا لامبلیا  محل رشد ژیاردیا منحصرا ابتدای روده ی باریک یا انتهای معده بوده و تنها عضوی که می تواند به آن منتقل شود کیسه ی صفرا می باشد. ژیاردیا نمی تواند همانند آنتامبا هیستولیتیکا وارد جریان خون ...

ادامه مطلب »

خلاصه تایپ شده ی هموفیلوس باکترها

هموفیلوس باکترها خلاصه تایپ شده ی هموفیلوس باکترها خلاصه تایپ شده ی هموفیلوس باکترها خلاصه تایپ شده ی هموفیلوس باکترها خلاصه تایپ شده ی هموفیلوس باکترها خلاصه تایپ شده ی هموفیلوس باکترها خلاصه تایپ شده ی هموفیلوس باکترها هموفیلوس آنفولانزا به عنوان عامل اصلی مننژیت در کودکان (شش ماهه و بالاتر (دو ماهه تا پنج ساله) و بیشترین شیوع در کودکان سه تا هجده ...

ادامه مطلب »

خلاصه تایپ شده ی ویبریوباکترها

ویبریوباکترها خلاصه تایپ شده ی ویبریوباکترها خلاصه تایپ شده ی ویبریوباکترها خلاصه تایپ شده ی ویبریوباکترها خلاصه تایپ شده ی ویبریوباکترها خلاصه تایپ شده ی ویبریوباکترها خلاصه تایپ شده ی ویبریوباکترها خلاصه تایپ شده ی ویبریوباکترها باسیل گرم منفی ویرگول شکل، دارای یک فلاژل قطبی و متحرک می باشد که فقط انسان را بیمار میکند. قابلیت تحرک ویبریو کلرا به واسطه ی تاژه ی قطبی ...

ادامه مطلب »

خلاصه تایپ شده ی لیستریا باکترها

لیستریا باکترها خلاصه تایپ شده ی لیستریا باکترها خلاصه تایپ شده ی لیستریا باکترها خلاصه تایپ شده ی لیستریا باکترها خلاصه تایپ شده ی لیستریا باکترها خلاصه تایپ شده ی لیستریا باکترها خلاصه تایپ شده ی لیستریا باکترها باسل گرم مثبت، مخزن آلودگی انسان و دام، بتا همولیز، هوازی، میکروائروفیلیک با قدرت تحریک(فلاژن) در دمای ۲۰-۲۵ ، کاتالاز مثبت، قابلیت غنی سازی در دمای ...

ادامه مطلب »

خلاصه تایپ شده ی باکتری گروه بوردتلا

گروه بوردتلا خلاصه تایپ شده ی باکتری گروه بوردتلا خلاصه تایپ شده ی باکتری گروه بوردتلا خلاصه تایپ شده ی باکتری گروه بوردتلا خلاصه تایپ شده ی باکتری گروه بوردتلا خلاصه تایپ شده ی باکتری گروه بوردتلا خلاصه تایپ شده ی باکتری گروه بوردتلا بوردتلا پرتوسیس عامل سیاه سرفه می باشد و به شدت مسری می باشد. سیاه سرفه یک نوع تراکئوبرونشیت حاد می باشد. ...

ادامه مطلب »

خلاصه تایپ شده ی باکتری گروه استرپتوکوک

گروه استرپتوکوک خلاصه تایپ شده ی باکتری گروه استرپتوکوک خلاصه تایپ شده ی باکتری گروه استرپتوکوک خلاصه تایپ شده ی باکتری گروه استرپتوکوک خلاصه تایپ شده ی باکتری گروه استرپتوکوک خلاصه تایپ شده ی باکتری گروه استرپتوکوک  جزو کوکسی های گرم مثبت زنجیره ای دوتایی(دیپلوکوک) بوده و تقسیم طولی دارند. آنزیم هیالورونیداز استرپتوکوک ها دارای خاصیت آنتی ژنیک بوده و از فاکتور های ...

ادامه مطلب »
bigtheme