آرشیو وبلاگ

خلاصه تایپ شده ی باکتری گروه استافیلوکوک

گروه استافیلوکوک خلاصه تایپ شده ی باکتری گروه استافیلوکوک خلاصه تایپ شده ی باکتری گروه استافیلوکوک خلاصه تایپ شده ی باکتری گروه استافیلوکوک خلاصه تایپ شده ی باکتری گروه استافیلوکوک خلاصه تایپ شده ی باکتری گروه استافیلوکوک  خوشه ای، گرم مثبت، کاتالاز مثبت، بی حرکت بوده و اسپور تولید نمی کند، برخی نیز پیگمان تولید می کنند و می توانند ...

ادامه مطلب »
bigtheme