آرشیو وبلاگ

خلاصه تایپ شده ی نایسرباکترها

نایسرباکترها خلاصه تایپ شده ی نایسرباکترها خلاصه تایپ شده ی نایسرباکترها خلاصه تایپ شده ی نایسرباکترها خلاصه تایپ شده ی نایسرباکترها خلاصه تایپ شده ی نایسرباکترها خلاصه تایپ شده ی نایسرباکترها خلاصه تایپ شده ی نایسرباکترها کوکسی گرم منفی و دیپلوکوک بدون حرکت و بدون اسپور هوازی – بی هوازی نیازمند به خون اکسیداز مثبت هستند شامل دو گونه گنوره، عامل سوزاک مننگوکوک عامل ممنژیت ...

ادامه مطلب »
bigtheme