آموکسی سیلین | AMOXICILLIN

آموکسی سیلین | AMOXICILLIN

آموکسی سیلین در درمان‌ عفونت هاي‌ مجاري‌ ادرار، عفونت‌ گوش‌ مياني‌، برونشيت‌ مزمن‌، سالمونلوز مهاجم‌ و سوزاك‌ مصرف‌ مي‌شود.

ادامه مطلب »

آمپی سیلین | AMPICILLIN

آمپی سیلین | AMPICILLIN

آمپی سیلین | AMPICILLIN نام: آمپی سیلین موارد مصرف‌: آمپی سیلین در درمان‌ عفونت های‌ مجاری‌ ادرار، عفونت‌ گوش‌ میانی‌، برونشیت‌ مزمن‌، سالمونلوز مهاجم‌ و سوزاک‌ مصرف‌ می‌شود. فارماکوکینتیک‌: ۱- حدود ۳۵ تا ۵۰ درصد دارو از راه‌ خوراکی‌ جذب‌ می‌شود و پس‌ از یک و نیم الی دو ساعت‌ غلظت‌ سرمی‌ دارو به‌ اوج‌ می‌رسد. ۲- در تزریق‌ عضلانی‌ ...

ادامه مطلب »

کلوگزاسیلین‌ | CLOXACILLIN

كلوگزاسيلين‌ | CLOXACILLIN

كلوگزاسيلين‌ در درمان‌ عفونت‌ هاي‌ ناشي‌ از گونه‌ هاي‌ استافيلوكوك‌ كه‌ پني‌ سيليناز توليد مي‌كنند، مصرف‌ مي‌شود.

ادامه مطلب »

کوآموکسی کلاو | CO-AMOXICLAV

کوآموکسی کلاو | CO-AMOXICLAV

کوآموکسی کلاو | CO-AMOXICLAV نام: کوآموکسی کلاو موارد مصرف‌: کوآموکسی کلاو در درمان‌ عفونت های‌ مجاری‌ ادراری‌ ـ تناسلی‌، عفونت‌ گوش‌ میانی‌، مجاری‌ تنفسی‌ و برونشیت‌ مزمن‌، سالمونلوز مهاجم‌ عفونت های‌ شکم‌ مصرف‌ می‌شود. مکانیسم‌ اثر: ۱- این‌ دارو ترکیبی‌ از آموکسی‌ سیلین‌ و اسید کلاولانیک‌ است‌. ۲- اسید کلاولانیک‌ یک‌ مهار کننده‌ قوی‌ و غیر قابل‌ برگشت‌ آنزیم‌ بتالاکتاماز ...

ادامه مطلب »

نفسیلین‌ | NAFCILLIN SODIUM

نفسيلين‌ | NAFCILLIN SODIUM

نفسيلين‌ | NAFCILLIN SODIUM در درمان‌ عفونت هاي‌ ناشي‌ از گونه‌ هاي‌ استافيلوكوكسي‌ كه‌ پني‌ سيليناز توليد مي‌كنند، مصرف‌ مي‌شود.

ادامه مطلب »

پنی سیلین ۶٫۳٫۳ | PENICILLIN 6.3.3

پنی سیلین 6.3.3 | PENICILLIN 6.3.3

پنی سیلین ۶٫۳٫۳ | PENICILLIN 6.3.3 نام: پنی سیلین ۶٫۳٫۳ | PENICILLIN 6.3.3 موارد مصرف‌: پنی سیلین ۶٫۳٫۳ در درمان‌ عفونت های‌ باکتریایی‌ حساس‌ به‌ پنی‌ سیلین‌ مصرف‌ می‌شود. مکانیسم‌ اثر: این‌ فرآورده‌ حاوی‌ سه‌ مشتق‌ پنی‌ سیلین‌ می‌باشد: ۱- پنی‌سیلین‌ G پتاسیم‌ با شروع‌ اثر نسبتŠ سریع‌ ۲- پنی‌ سیلین‌ G پروکائین‌ با شروع‌ اثر متوسط (حدود ۴ ساعت‌) ...

ادامه مطلب »

پنی سیلین جی | PENICILLIN G

پنی سیلین جی | PENICILLIN G

پنی سیلین جی | PENICILLIN G نام: پنی سیلین جی موارد مصرف‌: پنی سیلین جی | PENICILLIN G در درمان‌ التهاب‌ عفونی‌ لوزه‌ها، التهاب‌ گوش‌ میانی‌، باد سرخ‌، آندوکاردیت‌ استرپتوکوکی‌، مننژیت‌ مننگوکوکی‌، پنومونی‌ و در پیشگیری‌ از عفونت‌ پس‌ از قطع‌ اندام های‌ حرکتی‌ مصرف‌ می‌ شود. موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجود سابقه‌ آلرژی‌ به‌ پنی‌ سیلین‌ ها نباید ...

ادامه مطلب »

پنی سیلین وی | PENICILLIN V POTASSIUM

پنی سیلین وی | PENICILLIN V POTASSIUM

پنی سیلین وی | PENICILLIN V POTASSIUM نام: پنی سیلین V موارد مصرف‌: پنی سیلین وی | PENICILLIN V POTASSIUM در درمان‌ التهاب‌ عفونی‌ لوزه‌ ها، التهاب‌ گوش‌ میانی‌، باد سرخ‌ و برای‌ پیشگیری‌ از ابتلا به‌ تب‌ روماتیسمی‌ مصرف‌ می‌ شود. فارماکوکینتیک‌: ۱- شصت تا هفتاد درصد دارو از راه‌ خوراکی‌ جذب‌ می‌شود و پس‌ از نیم الی یک ساعت‌ ...

ادامه مطلب »

پیپراسیلین | PIPERACILLIN

پیپراسیلین | PIPERACILLIN

پیپراسیلین | PIPERACILLIN نام: پیپراسیلین موارد مصرف‌: این‌ دارو در درمان‌ عفونت های‌ ناشی‌ از پسودوموناس‌ آئروژینوزا مصرف‌ می‌ شود. فارماکوکینتیک‌: ۱- غلظت‌ سرمی‌ دارو نیم ساعت‌ پس‌ از تزریق‌ عضلانی‌ به‌ اوج‌ خود می‌ رسد. ۲- نیمه‌ عمر دارو ۰/۶ ـ ۱/۲ ساعت‌ است‌ که‌ در صورت‌ عیب‌ کار کلیه‌ تا ۳ ساعت‌ نیز ممکن‌ است‌ افزایش‌ یابد. ۳- ...

ادامه مطلب »

سیپروفلوکساسین‌ | CIPROFLOXACIN

سيپروفلوكساسين‌ | CIPROFLOXACIN

سیپروفلوکساسین‌ | CIPROFLOXACIN نام: سیپروفلوکساسین‌ موارد مصرف‌: ۱- سیپروفلوکساسین‌ در درمان‌ عفونت های‌ ناشی‌ از باکتری های‌ گرم‌ منفی‌ (شامل‌ سالمونلا، شیگلا، کمپیلوباکتر، نیسریا و پسودوموناس‌) مصرف‌ می‌ شود. ۲- این‌ دارو دارای‌ اثرات‌ متوسط بر علیه‌ باکتری های‌ گرم‌ مثبت‌ (شامل‌ استرپتوکوکوس‌ پنومونی‌ و استرپتوکوکوس‌ فکالیس‌) می‌ باشد. ۳- کاربرد اصلی‌ دارو، در درمان‌ عفونت های‌ تنفسی‌ (به‌ جز ...

ادامه مطلب »
bigtheme