آرشیو برچسب: استرپتوکیناز

THROMBOLYTIC AGENTS

THROMBOLYTIC AGENTS

داروهای‌ ترومبولیتیک‌ شامل اوروکیناز و استرپتوکیناز می باشند که سیستم‌ فیبرینولیتیک‌ درون‌ زاد را فعال‌ نموده‌ و پلاسمینوژن‌ را به‌ پلاسمین‌ تبدیل‌ می‌نمایند. پلاسمین‌ آنزیمی‌ است‌ که‌ سبب‌ تجزیه‌ لخته‌ های‌ فیبرینی‌ و فیبرینوژن‌ و سایر پروتئین‌ های‌ پلاسما مانند پیش‌ ساز های‌ فاکتور های‌ V و  VIII می‌شود. اوروکیناز به طور مستقیم‌ سبب‌ شکسته‌ شدن‌ پیوند پپتیدی‌ می‌شود، در ...

ادامه مطلب »
bigtheme