آرشیو برچسب: اوره

بررسی BUN سرم | پلاسما

یتروژن اوره خون یا آزمایش BUN ، مورد استفاده همراه با آزمون کراتینین جهت ارزیابی عملکرد کلیه در یک طیف گسترده ای از بیماریها و اختلالات کلیوی انجام میشود. بخشی از پانل معمول متابولی

اندازه گیری میزان BUN سرم | پلاسما نام آزمایش اوره نام انگلیسی تست Blood Urea Nitrogen مخفف انگلیسی تست BUN علت درخواست تست نیتروژن اوره خون یا آزمایش BUN ، مورد استفاده همراه با آزمون کراتینین جهت ارزیابی عملکرد کلیه در یک طیف گسترده ای از بیماریها و اختلالات کلیوی انجام میشود. بخشی از پانل معمول متابولیک یا جامع جهت ...

ادامه مطلب »
bigtheme