آرشیو برچسب: روش کار

اندازه گیری کلسترول به روش کلسترول اکسیداز

اندازه گیری کلسترول به روش کلسترول اکسیداز

انواع روش های اندازه گیری کلسترول در خون روش های شیمیایی متعددی نظیر سالکوفسکی و لیبرمن بورشارد برای اندازه گیری کلسترول وجود دارد با این وجود روش های آنزیمی که دقیق تر و حساس تر هستند، امروزه مورد استفاده قرار میگیرد. اندازه گیری کلسترول به روش کلسترول اکسیداز روش کار سه لوله سرولوژی ۱۰*۱۳ شیشه ای برمیداریم و به ترتیب لوله ...

ادامه مطلب »
bigtheme