آرشیو برچسب: سرعت رسوب اريتروسيت (ESR)

بررسی سرعت رسوب گلبول قرمز (ESR)

نام آزمایش سدیمانتاسیون نام انگلیسی تست Erythrocyte Sedimentation Rate علت درخواست تست برای تعیین حضور یک یا چند شرط، شامل عفونت ها، تومورها، التهاب و عواملی که منجر به فروپاشی یا کاهش عملکرد بافت یا اندام (دژنراتیو) می شوند و / یا برای پایش پیشرفت بیماری و یا اثر درمان به کار می رود، بنابراین وقتی پزشک فکر می کند ...

ادامه مطلب »
bigtheme