آرشیو برچسب: کلراید

ابیدوکسایم‌ کلراید | OBIDOXIME CHLORIDE

نام: ابیدوکسایم‌ کلراید موارد مصرف‌: ابیدوکسایم‌ برای‌ فعال‌ کردن‌ مجدد آنزیم‌ کولین‌ استراز مهار شده‌ توسط حشره‌ کشهای‌ ارگانو فسفره‌ مصرف‌ می‌شود. مکانیسم‌ اثر: ابیدوکسایم‌ پادزهر اختصاصی‌ در مسمومیت‌ ناشی‌ از حشره‌ کشهای‌ ارگانو فسفره‌ است‌ و درحقیقت‌ باعث‌ فعال‌ شدن‌ کولین‌ استراز مهار شده‌ می‌شود. هشدارها: در صورت‌ گذشتن‌ بیش‌ از ۴۸ ساعت‌ از زمان‌ جذب‌ سم‌ استفاده‌ از ...

ادامه مطلب »
bigtheme