آرشیو برچسب: کلیه ها

محلولهای‌ دیالیز | PERITONEAL DIALYSIS

نام: محلولهای‌ دیالیز موارد مصرف‌: محلولهای‌ دیالیز، محلولهای‌ حاوی‌ الکترولیت‌ هستند که‌ با غلظتی‌ مشابه‌ با غلظت‌ مایع‌ خارج‌ سلولی‌ یا پلاسما، تهیه‌ می‌شوند. در این‌ محلولها، گلوکز ممکن‌ است‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ اسموتیک‌ اضافه‌ شود. محلولهای‌ دیالیز در کنترل‌ نارسایی‌ کلیوی‌ و مسمومیت‌ مصرف‌ می‌شود. با استفاده‌ از این‌ محلولها، امکان‌ برداشت‌ انتخابی‌ مواد سمی‌، الکترولیت‌ های‌ اضافی‌ و ...

ادامه مطلب »
bigtheme