آرشیو برچسب: ACETYLCYSTEINE

استیل سیستئین | ACETYLCYSTEINE

نام : استیل سیستئین موارد مصرف‌: استیل‌ سیستئین‌ برای‌ درمان‌ مسمومیت‌ با استامینوفن‌ و به‌منظور جلوگیری‌ از اثر سمی‌ آن‌ بر کبدبه‌کار برده‌ می‌شود. مکانیسم‌ اثر: استیل‌ سیستئین‌ می‌تواند کبدرا در برابر عوارض‌ سمی‌ متابولیت‌ فعال‌استامینوفن‌، از طریق‌ افزایش‌ میزان‌گلوتاتیون‌ و پیوند با متابولیت‌ فعال‌،محافظت‌ نماید. موارد منع‌ مصرف‌: در آسم‌ شدید وحساسیت‌ به‌ استیل‌ سیستئین‌ نبایدمصرف‌ گردد. هشدارها: در ...

ادامه مطلب »
bigtheme