آرشیو برچسب: ACTIVATED

شارکول فعال | ACTIVATED CHARCOAL

نام: شارکول فعال موارد مصرف‌: زغال‌ فعال‌ برای‌ درمان ‌غیراختصاصی‌ اورژانس‌ در مسمومیت‌ناشی‌ از اکثر داروها و مواد شیمیایی‌مصرف‌ می‌شود. این‌ دارو می‌تواند به‌بسیاری‌ از سموم‌ در معده‌ پیوند یافته‌ وجذب‌ آنها را کاهش‌ دهد، هر چند که‌ درمسمومیت‌ با سیانور کاملا بی‌اثر و درمسمومیت‌ با اسیدهای‌ معدنی‌، بازهای‌سوزاننده‌، اتانول‌، متانول‌ و املاح‌ آهن‌،اسیدبوریک‌ و مواد پاک‌ کننده‌ نسبت بی‌اثراست‌. ...

ادامه مطلب »
bigtheme