آرشیو برچسب: ALLOPURINOL

آلوپورینول‌ | ALLOPURINOL

نام: آلوپورینول‌ موارد مصرف‌: آلوپورینول‌ برای‌ پیشگیری‌ از نقرس‌ و سنگهای‌ کلیوی‌ با منشا اسیداوریک‌ تجویز می‌شود. مکانیسم‌ اثر: این‌ دارو با مهار آنزیم‌ گزانتین‌ اکسیداز تولید اسیداوریک‌ را کاهش‌ می‌دهد. با کاهش‌ غلظت‌ سرمی‌ و ادراری‌ اسید اوریک‌، رسوب‌ اورات‌ کاهش‌ می‌یابد و از بروز یا پیشرفت‌ آرتریت‌ نقرسی‌ و نفروپاتی‌ ناشی‌ از اسید اوریک‌ جلوگیری‌ می‌کند. فارماکوکینتیک‌: از ...

ادامه مطلب »
bigtheme