آرشیو برچسب: AMPHOTERICIN B

آمفوتریسین‌ بی | AMPHOTERICIN B

نام: آمفوتریسین‌ B موارد مصرف‌: آمفوتریسین‌ B در درمان‌ آسپرژیلوز، بلاستومیکوز، کاندیدیاز منتشر، کوکسیدیوئیدومیکوز، کریپتوکوکوز، اندوکاردیت‌ قارچی‌، کاندیدیاز داخلی‌ چشم‌، هیستوپلاسموز، سالک‌، مننژیت‌ قارچی‌، موکورمیکوز، سپتی‌ سمی‌ قارچی‌، اسپوروتریکوز منتشر، عفونتهای‌ قارچی‌ دستگاه‌ ادراری‌ و مننگوآنسفالیت‌ آمیبی‌ اولیه‌ مصرف‌ می‌شود. مکانیسم‌ اثر: این‌ دارو با اتصال‌ به‌ استرولهای‌ غشای‌ سلولی‌ قارچ‌ و تغییر در قابلیت‌ نفوذ این‌ غشاء و در ...

ادامه مطلب »

دارو های ضد قارچ | ANTIFUNGAL DRUGS

دارو های ضد قارچ با عنوان ANTIFUNGAL DRUGS که این‌ گروه‌ از آنتی‌ بیوتیک‌ ها شامل‌ آمفوتریسین B، فلوکونازول، کلوتریمازول، گریزئوفولوین، فلوکیتوسین، نیستاتین و کتوکونازول می‌ باشد. AMPHOTERICIN B FLUCONAZOLE  CLOTRIMAZOLE GRISEOFULVIN    FLUCYTOSINE NYSTATIN KETOCONAZOLE عفونتهای‌ قارچی‌ اغلب‌ با کاهش‌ مقاومت‌ میزبان‌ همراه‌ است‌ که‌ در صورت‌ عدم‌ اصلاح‌ این‌ مقاومت‌، دارو درمانی‌ با شکست‌ مواجه‌ خواهد شد. همچنین‌ درمان‌ ...

ادامه مطلب »
bigtheme