آرشیو برچسب: APROTININ

آپروتینین‌ | APROTININ

آپروتينين‌ | APROTININ

آپروتینین‌ | APROTININ نام: آپروتینین‌ موارد مصرف‌: آپروتینین‌ در بیمارانی‌ که‌ در معرض‌ خطر شدید از دست‌ دادن‌ خون‌ در طول‌ عمل‌ جراحی‌ قلب‌ باز یا پس‌ از آن‌ هستند و همچنین‌ در بیمارانی‌ که‌ نگهداری‌ بهینه‌ خون‌ در آنان‌ در اولویت‌ مطلق‌ است‌، مصرف‌ می‌شود. این‌ دارو همچنین‌ در خونریهای‌ مخاطره‌ آمیز ناشی‌ از زیادی‌ پلاسمین‌ خون‌ (در لوسمی‌ ...

ادامه مطلب »
bigtheme