آرشیو برچسب: Bleeding Time

زمان سیلان خون کامل (BT)

نام اختصاری Bleeding Time ، BT سایر نام ها زمان سیلان ، زمان خونروی Duke ؛ زمان خونریزی Ivy ؛ زمان خونروی Mielke ؛ زمان خونروی Simplate نوع نمونه قابل اندازه گیری ثبت زمان توقف خونروی از سوراخ پوستی شرایط نمونه گیری به بیمار توضیح دهید نیازی به ناشتایی نمی باشد. به بیمار هشدار دهید که ممکن است اندکی ناراحتی ...

ادامه مطلب »
bigtheme