آرشیو برچسب: CHLOROXYLENOL

کلروکسیلنول | CHLOROXYLENOL

نام: کلروکسی‌لنول‌ موارد مصرف‌: کلروکسی‌لنول‌ برای‌ درمان‌ موضعی‌ عفونت‌ زخم‌ ها و پوست‌ به‌ کار می‌رود. عوارض‌ جانبی‌: حساسیت‌ پوستی‌ با مصرف‌ دارو مشاهده‌ شده‌ است‌. تداخل‌های‌ داروئی‌: کلروکسی‌لنول‌ با سورفکتانتهای‌ غیر یونی‌ و متیل‌ سلولز ناسازگار است‌. نکات‌ قابل‌ توصیه‌: از خوردن‌ محلول‌ کلروکسی‌لنول‌ باید جدŠ خودداری‌ شود. مقدار مصرف‌: مقدار کافی‌ از محلول‌ بر حسب‌ نیاز برای‌ تمیز ...

ادامه مطلب »
bigtheme