آرشیو برچسب: clotting time by capillary tube method

زمان انعقاد خون کامل (CT)

نام اختصاری CT سایر نام ها زمان انعقاد فعال شده ، زمان فعال شده تشکیل لخته ، زمان سیلان ، زمان انعقاد خون کامل بخش مورد انجام هماتولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری خون کامل وریدی یا مویرگی حجم نمونه مورد نیاز سه لوله هرکدام حدوداً ۱ ml شرایط نمونه گیری نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد ملاحظات ...

ادامه مطلب »
bigtheme