آرشیو برچسب: Cytomegalovirus Antibody

آنتی بادی CMV IgM

آنتي بادي CMV IgM

آنتی بادی CMV IgM اندازه گیری میزان آنتی بادی CMV IgM سرم / پلاسما نام آزمایش آنتی بادی CMV IgM نام انگلیسی تست آنتی بادی CMV IgM Cytomegalovirus Antibody, IgM علت درخواست تست آنتی بادی CMV IgM اگر پزشک مشکوک است که فرد در حال حاضر یا اخیرا عفونت سیتومگالوویروس (CMV) داشته یا اگر مهم است پزشک بداند که فرد تا به ...

ادامه مطلب »

تست آنتی بادی CMV IgG

تست آنتی بادی CMV IgG

تست آنتی بادی CMV IgG اندازه گیری میزان آنتی بادی CMV IgG سرم نام آزمایش آنتی بادی CMV IgG نام انگلیسی تست Cytomegalovirus Antibody, IgG علت درخواست تست آنتی بادی CMV IgG اگر پزشک مشکوک است که فرد در حال حاضر یا اخیرا عفونت سیتومگالوویروس (CMV) داشته یا اگر مهم است پزشک بداند که فرد تا به حال عفونت CMV داشته ...

ادامه مطلب »
bigtheme