آرشیو برچسب: DAPSONE

داپسون | DAPSONE

نام: داپسون موارد مصرف‌: این‌ دارو در درمان‌ جذام‌ و درماتیت‌ تبخالی‌ مصرف‌ می‌شود. مکانیسم‌ اثر: داپسون‌ یک‌ داروی‌ باکتریواستاتیک‌ است‌ و احتمالا در ساخت‌ فولات‌ تداخل‌ می‌کند. فارماکوکینتیک‌: جذب‌ این‌ دارو از راه‌ خوراکی‌ آهسته‌ است‌ و به‌ محیط اسیدی‌ نیاز دارد. پس‌ از جذب‌ در تمام‌ بافتها و به‌ ویژه‌ کبد، عضلات‌، کلیه‌ها و پوست‌ یافت‌ می‌شود. غلظت‌ ...

ادامه مطلب »

ANTILEPROTIC DRUGS

دارو های ANTILEPROTIC  که این‌ گروه‌ از آنتی‌ بیوتیک‌ ها شامل‌ داپسون، و کلوفازیمین می‌ باشد. DAPSONE CLOFAZIMINE سازمان‌ بهداشت‌ جهانی‌ به‌ منظور غلبه‌ بر مشکل‌ بروز مقاومت‌ به‌ داپسون‌ و همچنین‌ پیشگیری‌ از مقاومت‌ به‌ سایر دارو های‌ ضد جذام‌، مصرف‌ سه‌ داروی‌ داپسون‌، ریفامپین‌ و کلوفازیمین‌ در درمان‌ جذام‌ چند باسیلی‌ (لپروماتوز، بینابینی‌ ـ لپروماتوز و بینابینی‌) را توصیه‌ نموده‌ است‌. ...

ادامه مطلب »
bigtheme