آرشیو برچسب: Free PSA

تست هورمونی Free PSA

تست هورمونی Free PSA

تست هورمونی Free PSA اندازه گیری میزان هورمون Free PSA سرم | پلاسما نام اختصاری Free PSA سایر نام های تست هورمونی Free PSA آنتی ژن اختصاصی پروستات توتال، آنتی ژن اختصاصی پروستات آزاد Free PSA, Prostate Specific Antigen, Free Percentage نوع نمونه قابل اندازه گیری سرم یا پلاسما هپارینه شرایط نمونه گیری برای تست هورمونی Free PSA نمونه ناشتا ترجیح داده می‏شود. ...

ادامه مطلب »
bigtheme