آرشیو برچسب: HgB

بررسی همو گلوبین (Hemoglobin) پلاسما

نام اختصاری Hgb یا Hb نام انگلیسی Hemoglobin نام فارسی هموگلوبین بخش انجام دهنده هماتولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری پلاسمای EDTA دار شرایط نمونه گیری به بیمار تذکر دهید نیازی به ناشتایی نمی باشد. توضیحات در برگه‌های آزمایش مختلف ممکن است به صورت‌های مختلف HGB ، Hg ، یا Hgb نوشته شود. همه این ها مخفف کلمه هموگلوبین، یکی ...

ادامه مطلب »
bigtheme