آرشیو برچسب: Lactate Dehydrogenase

بررسی LDH سرم/پلاسما

نام اختصاری LDH سایر نام ها لاکتات دهیدروژناز ، (Lactate Dehydrogenase (LD ملاحظات نمونه گیری  بسیاری از بیماری ها می تواند موجب افزایش LDH گردند بنابراین وضعیت بیماری فرد را روی برگه آزمایش ذکر کنید. به منظور ارزیابی الگوی زمانی افزایش آنزیم،  زمان و تاریخ نمونه گیری را بر روی برگه آزمایشگاه بنویسید. سن بیمار را در برگه آزمایش یادداشت ...

ادامه مطلب »
bigtheme