آرشیو برچسب: NITROFURANTOIN

نیتروفورانتوئین‌ | NITROFURANTOIN

نيتروفورانتوئين‌ | NITROFURANTOIN

نیتروفورانتوئین‌ | NITROFURANTOIN نام: نیتروفورانتوئین‌ موارد مصرف‌: نیتروفورانتوئین‌ در درمان‌ عفونت های‌ مجاری‌ ادرار مصرف‌ می‌شود. مکانیسم‌ اثر: به‌ نظر می‌رسد نیتروفورانتوئین‌ با دخالت‌ در کار آنزیم‌ های‌ باکتریایی‌، بسته‌ به‌ غلظت‌، باعث‌ توقف‌ رشد یا مرگ‌ باکتری‌ شود. فارماکوکینتیک‌: جذب‌ این‌ دارو متغیر است‌. فراهمی‌ زیستی‌ آن‌ در حضور غذا افزایش‌ می‌یابد. غلظت‌ دارو در ادرار و کلیه‌ها زیاد ...

ادامه مطلب »
bigtheme