آرشیو برچسب: OXYTOCIN

OXYTOCIN

نام: اکسی‌ توسین‌ موارد مصرف‌: اکسی‌ توسین‌ به‌ منظور القاء یا تشدید انقباضات‌ رحمی‌ در هنگام‌ زایمان‌، جلوگیری‌ و درمان‌ خونریزی‌ پس‌ از زایمان‌، درمان‌ سقط ناقص‌ و سقطهای‌ درمانی‌، کاهش‌ خروج‌ شیر، تشخیص‌ دیسترس‌ جنینی‌ و تشخیص‌ عدم‌ کفایت‌ رحمی‌ ـ جفتی‌ به‌ کار می‌ رود. مکانیسم‌ اثر: رحم‌ دارای‌ گیرنده‌ های‌ حساس‌ به‌ اکسی‌ توسین‌ می‌ باشد. اکسی‌ ...

ادامه مطلب »
bigtheme