آرشیو برچسب: PANCREATIN

پانکراتین‌ | PANCREATIN

پانكراتين‌ | PANCREATIN

پانکراتین‌ | PANCREATIN نام: پانکراتین‌ موارد مصرف‌: پانکراتین‌ به‌ عنوان‌ مکمل‌ آنزیم‌ های‌ لوزالمعده‌ برای‌ هضم‌ چربی‌ ها و کربوهیدرات‌ ها در التهاب‌ مزمن‌ لوزالمعده‌، فیبروزسیستیک‌، انسداد مجاری‌ لوزالمعده‌ و سرطان‌ لوزالمعده‌ یا مجرای‌ کلدوک‌ و بعد از برداشت‌ لوزالمعده‌ که‌ منجر به‌ ترشح‌ ناقص‌ آنزیم‌ های‌ مربوطه‌ می‌گردد استفاده‌ می‌شود. همچنین‌ این‌ دارو در درمان‌ استئاتوره‌ ناشی‌ از برداشتن‌ ...

ادامه مطلب »
bigtheme