آرشیو برچسب: RA

بررسی میزان فاکتور روماتوئیدی سرم

اين تست برای کمک به تشخیص آرتریت روماتوئید (RA) فاکتور روماتوئیدی و سندرم شوگرن (Sjögren syndrome) است. هنگامی که بيمارخستگی، درد مفاصل، ضعف، چشم ها یا دهان خشک دارد كه پزشك مشكوك است ناشي از RA و یا سندرم شوگرن باشد، درخواست مي شود. توضیح راجع به تست

نام آزمایش RF فاکتور روماتوئیدی نام انگلیسی تست Rheumatoid Factor علت درخواست تست این تست برای کمک به تشخیص آرتریت روماتوئید (RA) فاکتور روماتوئیدی و سندرم شوگرن (Sjögren syndrome) است. هنگامی که بیمارخستگی، درد مفاصل، ضعف، چشم ها یا دهان خشک دارد که پزشک مشکوک است ناشی از RA و یا سندرم شوگرن باشد، درخواست می شود. توضیح راجع به تست این ...

ادامه مطلب »
bigtheme