آرشیو برچسب: SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE

SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE

نام: سوکسینیل‌ کولین‌ موارد مصرف‌: سوکسینیل‌ کولین‌ به‌ عنوان‌ کمک‌ بیهوشی‌ برای‌ شل‌ کردن‌ عضلات‌ و تسهیل‌ کنترل‌ بیمار طی‌ تنفس‌ مصنوعی‌ از طریق‌ مکانیکی‌ مصرف‌ می‌شود. همراه‌ با مسدود کننده‌ های‌ عصبی‌ غیر دپولاریزان‌ با اثر نسبتŠ کوتاه‌ برای‌ لوله‌ گذاری‌ داخل‌ نای‌ مصرف‌ می‌شود. انفوزیون‌ مداوم‌ آن‌ در جراحی‌ های‌ کوتاه‌ مدت‌ که‌ شل‌ شدن‌ عضلات‌ ضرورت‌ دارد، ...

ادامه مطلب »
bigtheme