آرشیو برچسب: tennis elbow

آرنج‌ تنیس‌ بازان‌ | tennis elbow

آرنج‌ تنيس‌ بازان‌ | tennis elbow

آرنج‌ تنيس‌ بازان‌ | tennis elbow شرح بيماري بيماري‌ آرنج‌ تنيس‌ بازان‌ عبارت‌ است‌ از التهاب‌ نواحي‌ استخواني‌ آرنج‌، عضلات‌، تاندون‌ ها و اپي‌ كونديل‌ (يك‌ برجستگي‌ استخواني‌ در سطح‌ خارجي‌ آرنج‌ كه‌ در آنجا عضلات‌ ساعد به‌ استخوان‌ بازو مي‌چسبند) آرنج‌ را درگير مي‌كند.

ادامه مطلب »
bigtheme