آرشیو برچسب: TOBRAMYCIN

توبرامایسین‌ | TOBRAMYCIN

فیبرینوژن | FIBRINOGEN

نام: توبرامایسین‌ موارد مصرف‌: توبرامایسین‌ از جنتامایسین‌ بر روی‌ پسودوموناس‌ آئروژینوزا کمی‌ موثرتر است‌. توبرامایسین‌ در سپتی‌ سمی‌ و سپسیس‌ نوزادان‌، مننژیت‌ و سایر عفونتهای‌ CNS، عفونت‌ مجاری‌ صفراوی‌، پیلونفریت‌ حاد یا التهاب‌ عفونی‌ حاد پروستات‌ مصرف‌ می‌شود. موارد منع‌ مصرف‌: این‌ دارو نباید در صورت‌ ابتلای‌ بیمار به‌ میاستنی‌ گراو مصرف‌ شود. هشدارها: فاصله‌ بین‌ دفعات‌ مصرف‌ دارو در ...

ادامه مطلب »

آمینوگلیکوزیدها | AMINOGLYCOSIDES

دايمتيكون‌ | DIMETHICONE

دارو های گروه آمینوگلیکوزیدها که این‌ گروه‌ از آنتی‌ بیوتیک‌ ها شامل‌ آمیکاسین‌، جنتامایسین‌، نئومایسین‌، استرپتومایسین‌ و توبرامایسین‌ می‌شود. GENTAMICIN AMIKACIN TOBRAMYCIN PAROMOMYCIN  NEOMYCIN  تمام‌ این‌ آنتی‌ بیوتیک‌ها باکتریسید هستند و بر روی‌ بعضی‌ از باکتری‌ های‌ گرم‌ مثبت‌ و اغلب‌ باکتری‌ های‌ گرم‌ منفی‌ موثر می‌باشند. آمیکاسین‌، جنتامایسین‌ و توبرامایسین‌ بر روی‌ پسودوموناس‌ آئروژینوزا و استرپتومایسین‌ بر روی‌ مایکوباکتریوم‌ ...

ادامه مطلب »
bigtheme