آرشیو برچسب: VANCOMYCIN

وانکومایسین‌ | VANCOMYCIN

نام: وانکومایسین‌ موارد مصرف‌: وانکومایسین‌ در موارد محدودی‌ از جمله‌ در پیشگیری‌ و درمان‌ آندوکاردیت‌ و سایر عفونتهای‌ جدی‌ ناشی‌ از کوکسی‌ های‌ گرم‌ مثبت‌ (مانند استافیلوکوک‌ مقاوم‌ به‌ پنی‌سیلین‌ها) مصرف‌ می‌شود. مکانیسم‌ اثر: وانکومایسین‌ علیه‌ باکتری‌ های‌ گرم‌ مثبت‌ هوازی‌ و بی‌ هوازی‌ مؤثر است‌. این‌ آنتی‌بیوتیک‌ با اثر بر روی‌ ساخت‌ دیواره‌ سلولی‌، بر روی‌ اغلب‌ باکتری‌ها اثر ...

ادامه مطلب »
bigtheme