راهنمای بیمار جهت تهیه نمونه خلط

نمونه خلط

راهنمای بیمار جهت تهیه نمونه خلط

لطفاً قبل از ‌آغاز نمونه گیری موارد ذیل را به دقت مطالعه نمایید .

  1. نمونه خلط را فقط در ظرف ‌آزمایشگاه جمع ‌آوری نمایید .
  2. نمونه گیری را ترجیحاً قبل از استفاده از هر نوع ‌آنتی بیوتیک انجام دهید .
  3. صبح پس از برخاستن از خواب مقداری ‌آب نمک رقیق را در دهان خود قرقره نموده و دور بریزید .
  4. با یک نفس عمیق ریه ها را پر نموده و سپس با یک بازدم ‌آن را خالی نمایید . همراه این عمل چند سرفه نسبتاً شدید نمایید .
  5. خلطی را که همراه با سرفه خارج می شود داخل ظرف مخصوص جمع ‌آوری نمایید .
  6. جهت جلوگیری از انتشار عفونت از ‌آلوده شدن سطوح خارجی ظرف خودداری نمایید.
  7. درب ظرف را محکم بسته و ‌آن را  هرچه زودتر به ‌آزمایشگاه تحویل دهید .
  • توجه : نمونه خلط جهت تشخیص علت عفونت مجاری تنفسی تحتانی جمع ‌آوری می گردد و چنانچه به جای ‌آن نمونه ترشحات حلقی و دهانی (‌آب دهان) جمع آوری گردد، نتیجه مطلوب از این ‌آزمایش حاصل نمی گردد .

توجه شما در رعایت نکات ذکر شده منجر به افزایش دقت در نتایج ‌آزمایش  می گردد .

از حضور شما در سایت سِوِن لَب  SevenLab.ir سپاسگذاریم.

bigtheme