آرشیو وبلاگ

خلاصه تایپ شده ی باکتری گروه باسیلوس

گروه باسیلوس خلاصه تایپ شده ی باکتری گروه باسیلوس خلاصه تایپ شده ی باکتری گروه باسیلوس خلاصه تایپ شده ی باکتری گروه باسیلوس خلاصه تایپ شده ی باکتری گروه باسیلوس خلاصه تایپ شده ی باکتری گروه باسیلوس  شامل دو گونه ی: آنتراسیس: سیاه زخم سرئوس: مسمومیت غذایی باسیل های گرم مثبت بزرگی هستند که گاهی هم گرم منفی رنگ می شوند. دارای اسپور(اسپور به صورت ...

ادامه مطلب »
bigtheme