آرشیو وبلاگ

خلاصه تایپ شده ی یرسینیاباکترها

یرسینیاباکترها خلاصه تایپ شده ی یرسینیاباکترها خلاصه تایپ شده ی یرسینیاباکترها خلاصه تایپ شده ی یرسینیاباکترها خلاصه تایپ شده ی یرسینیاباکترها خلاصه تایپ شده ی یرسینیاباکترها خلاصه تایپ شده ی یرسینیاباکترها باسیل کوچک گرم منفی که بی هوازی اختیاری بوده و وجود کلسیم برای تکثر آن در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد لازم می باشد و اوره آز مثبت می باشد. هنگام رنگ آمیزی ...

ادامه مطلب »
bigtheme