آرشیو برچسب: ایمنوگلبولینG

اندازه گیری میزان آنتی بادی IgG سرم

Gamma Globulin G

بررسی میزان IgG سرم نام اختصاری  IgG سایر نام ها ایمنوگلبولین جی ، آنتی بادیی جی ، Gamma Globulin G کاربردهای بالینی در تشخیص و پایش منوکلونال گاماپاتی و نقص های سیستم ایمنی هورمورال کاربرد دارد. مقادیر طبیعی کمتر از ۵ ماهگی: ۱۰۰-۳۳۴ mg/dl ۵ تا ۹ ماهگی: ۱۶۴-۵۸۸ mg/dl ۹ تا ۱۵ ماهگی: ۲۴۶-۹۰۴ mg/dl ۱۵ تا ۲۴ ماهگی: ۳۱۳-۱,۱۷۰ ...

ادامه مطلب »
bigtheme