آرشیو برچسب: باکتری شناسی

سیمون سیترات آگار Simmons Citrate agar

سیمون سیترات آگار Simmons Citrate agar

محیط کشت سیمون سیترات آگار Simmons Citrate agar محیط کشت سیمون سیترات آگار Simmons Citrate agar برای افتراق باکتری های گرم منفی براساس مصرف سیترات به کار می رود. بررسی تاریخچه محیط کشت سیمون سیترات آگار Simmons Citrate agar Koser در سال ۱۹۲۳ برای تفکیک بین انچه که اکنون به عنوان اشریشیاکلی و انتروباکتر ائروژنز شناخته شده اند، به عنوان بخشی از ...

ادامه مطلب »
bigtheme