آرشیو برچسب: بیلی روبین مستقیم

بررسی بیلی روبین سرم/پلاسما

نام اختصاری: Bill سایر نام ها بیلی روبین، Bilirubin Total، Bilirubin Direct , Serum,Urine شرایط نمونه گیری نیاز به ناشتا بودن با توجه به روش های مختلف وکیت های مورد استفاده متفاوت می باشد. ملاحظات نمونه گیری برای نوزادان از خونگیری پاشنه پا استفاده کنید. از همولیز شدن خون طی نمونه گیری اجتناب نمایید. لوله را تکان ندهید چون ممکن ...

ادامه مطلب »
bigtheme