آرشیو برچسب: ریفامپین

ریفامپین‌ | RIFAMPIN

نام: ریفامپین‌ موارد مصرف‌: ریفامپین‌ به‌ همراه‌ سایر داروهای‌ ضد سل‌ در درمان‌ این‌ بیماری‌ مصرف‌ می‌شود. همچنین‌، این‌ دارو همراه‌ با سایر داروها در درمان‌ عفونتهای‌ حاد استافیلوکوکی‌ و جذام‌ و عفونتهای‌ آتیپیک‌ ناشی‌ از انواع‌ میکوباکتریم‌ و نیز در پیشگیری‌ از مننژیت‌ مننگوکوکی‌ و عفونت‌ ناشی‌ از هموفیلوس‌ آنفلوانزا مصرف‌ می‌شود. مکانیسم‌ اثر: ریفامپین‌ یک‌ آنتی‌ بیوتیک‌ با ...

ادامه مطلب »
bigtheme