آرشیو برچسب: CLOFAZIMINE

کلوفازیمین‌ | CLOFAZIMINE

نام: کلوفازیمین‌ موارد مصرف‌: کلوفازیمین‌ در درمان‌ جذام‌ به‌ عنوان‌ انتخاب‌ دوم‌، از جمله‌ درمان‌ جذام‌ مقاوم‌ به‌ داپسون‌ مصرف‌ می‌شود. مکانیسم‌ اثر: به‌ نظر می‌رسد این‌ دارو اثر باکتری‌ کش‌ خود را بر روی‌ مایکوباکتریوم‌ به‌ آهستگی‌ و از طریق‌ مهار رشد باکتری‌ و اتصال‌ به‌ DNA اعمال‌ می‌نماید. فارماکوکینتیک‌: جذب‌ این‌ دارو پس‌ از مصرف‌ خوراکی‌ متغیر است‌ ...

ادامه مطلب »

ANTILEPROTIC DRUGS

دارو های ANTILEPROTIC  که این‌ گروه‌ از آنتی‌ بیوتیک‌ ها شامل‌ داپسون، و کلوفازیمین می‌ باشد. DAPSONE CLOFAZIMINE سازمان‌ بهداشت‌ جهانی‌ به‌ منظور غلبه‌ بر مشکل‌ بروز مقاومت‌ به‌ داپسون‌ و همچنین‌ پیشگیری‌ از مقاومت‌ به‌ سایر دارو های‌ ضد جذام‌، مصرف‌ سه‌ داروی‌ داپسون‌، ریفامپین‌ و کلوفازیمین‌ در درمان‌ جذام‌ چند باسیلی‌ (لپروماتوز، بینابینی‌ ـ لپروماتوز و بینابینی‌) را توصیه‌ نموده‌ است‌. ...

ادامه مطلب »
bigtheme