آرشیو برچسب: SODIUM CHLORIDE

سدیم کلرید | SODIUM CHLORIDE

نام: سدیم کلرید موارد مصرف‌: این‌ محلول‌ برای‌ شستشوی‌ حفرات‌ بدن‌، بافتها یا زخمها، کاتتر قرار داده‌ شده‌ در مسیر راه‌ و لوله‌ های‌ درناژ در جراحی‌ مصرف‌ می‌شود. موارد منع‌ مصرف‌: محلولهای‌ حاوی‌ الکترولیت‌ در طول‌ اعمال‌ جراحی‌ که‌ مستلزم‌ به‌ کار بردن‌ جریان‌ الکتریکی‌ است‌ عفونت‌ ایجاد شود. همچنین‌، در صورتی‌ که‌ کاتترها یا لوله‌ های‌ درناژ خوب‌ ...

ادامه مطلب »
bigtheme