آرشیو برچسب: STREPTOMYCIN

استرپتومایسین | STREPTOMYCIN

نام: استرپتومایسین موارد مصرف‌: این‌ دارو همراه‌ با سایر داروهای‌ ضد سل‌، در درمان‌ سل‌ مصرف‌ می‌شود. همچنین‌ در درمان‌ بروسلوز، گرانولوما اینگوئینال‌، طاعون‌ و تولارمی‌ مصرف‌ می‌شود. موارد منع‌ مصرف‌: این‌ دارو نباید در صورت‌ ابتلای‌ بیمار به‌ میاستنی‌ گراو مصرف‌ شود. هشدارها: فاصله‌ زمانی‌ بین‌ دفعات‌ مصرف‌ دارو در بیماران‌ مبتلا به‌ عیب‌ کار کلیه‌ باید افزایش‌ یابد. ...

ادامه مطلب »
bigtheme